Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'IISPV, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d'oferir a la societat en general la màxima informació actualitzada de les seves activitats, posa a la vostra disposició aquest Portal de Transparència, amb l'objectiu d'oferir accés a la informació, i garantint-ne el lliure accés i la interoperabilitat de les dades.

Pla d'Igualtat (document aprovat pel Patronat 1/20 10 juliol 2020)

Protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball (document aprovat pel Patronat 1/20 10 juliol 2020)

Codi ètic de conducta LGRC aprovat Patronat 10/12

Visites dels Directius IISPV durant 2017 als grups d'interès