Economia

Conegueu com la IISPV fa seu el principi de transparència en la gestió pressupostària, econòmica i patrimonial de la Fundació.