Pressupost

En aquest apartat podeu consultar el pressupost de l'IISPV i el grau d'execució amb periodicitat trimestral.

Pressupost 2020         Evolució i execució del pressupost (format pdf)
Pressupost 2019 Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert)
Pressupost 2018 Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert)
Pressupost 2017 Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert)
Pressupost 2016 Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert)
Pressupost 2015  Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert)