Pressupost

En aquest apartat podeu consultar el pressupost de l'IISPV i el grau d'execució amb periodicitat trimestral.

Pressupost 2018

        Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert) 2018

Pressupost 2017

        Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert) 2017

Pressupost 2016

        Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert) 2016

Pressupost 2015

        Evolució i execució del pressupost (format excel) (format obert) 2015