Personal

L'IISPV es constitueix de personal d'entre el col·lectiu docent i investigador - professorat, personal investigador i investigadors en formació - i pel personal d'administració i serveis i del seu propi.