Pressupost

En aquest apartat podeu consultar el pressupost de l'IISPV i el grau d'execució amb periodicitat trimestral.