Accés a la informació

Mitjançant aquest formulari es pot exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica. Un cop emplenat el formulari es pot enviar a l'adreça de correu electrònic pd(ELIMINAR)@iispv.cat

*Els camps són obligatoris

Les dades personals recollides seran tractades per la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili per a la gestió de consultes, queixes i suggeriments.
En els termes establerts en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se dirigint-se per escrit al c/ de l'Escorxador s/n 43003 de Tarragona o bé per a l'a/e: pd(ELIMINAR)@iispv.cat.

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització