Universitat Rovira i Virgili

Portal de transparència

La Fundació Institut D’Investigació Sanitària Pere Virgili, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de transparència. Marc legal: Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre)

Si voleu posar-vos en contacte referent a la llei de transparència, feu-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments a pd(ELIMINAR)@iispv.cat